Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Videregående > Språkklassen

Språkklassen

  • Er du mellom 16-24 år?
  • Har du lovlig opphold i landet?
  • Har du gjennomført grunnskoleopplæring og har rett til videregående opplæring?
  • Har du behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne fullføre videregående opplæring?

Vi tilbyr et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge!

Søknadsskjema finner du på denne siden. Husk også å fylle ut vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere. Du finner link til dette i margen.

Innføringsklassen

Kurset passer for deg som har behov for mer grunnskoleopplæring for å kunne gjennomføre den videregående opplæringen. Målet er å gi deg større muligheter til å gjennomføre ordinær videregående opplæring. Kurset strekker seg over ett skoleår med 30 undervisningstimer i uken.  Det undervises i fagene:

Norsk   10 timer (à 45 min.) Naturfag 3 timer (à 45 min.)
Engelsk 5 timer (à 45 min.) Samfunnsfag 3 timer (à 45 min.)
Matematikk  3 timer (à 45 min.) Kroppsøving  2 timer (à 45 min.)
        

I tillegg tilbyr vi faget YFF-M 4 timer. YFF-M er en skoleutviklet versjon av yrkesfaglig fordypning. Elevene i språkklassen skal i YFF-M bli kjent med det norske skolesystemet og legge grunnlaget for søkning til VG1.

Du har rett til tre år i videregående skole. Dette året kommer i tillegg til de tre årene. 

Språkklassen er en del av prosjektet "Jobbsjansen del B". 

Kontaktpersonar

Mone Lund Grønseth Mone Lund Grønseth
Assisterende rektor
71 28 39 61 /
Mob. +4793014720
Send e-post
Lisbeth Sandvik Lisbeth Sandvik
Fagleder
71 28 40 68 /
Mob. 926 89 087
Send e-post

Snarvegar