Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Om skolen > HMS og kvalitetssikring

HMS og kvalitetssikring

Kvalitetssikringsdokumentasjonen skal sikre og påvise overensstemmelse mellom aktuelle styringsdokumenter, skolens krav, offentlige myndigheters krav og arbeidet som utføres.

Kvalitet og HMS-politikk

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund har som sitt overordnede mål å utvikle en organisasjon der elever, studenter, kursdeltakere og tilsatte i fellesskap skaper et levende og trygt lærings- og arbeidsmiljø, slik at alle kan få utviklet sine evner og realisert seg selv i et fruktbart samarbeid. 

Alle ansatte plikter å følge aktuelle styringsdokumenter innenfor sitt område og gjøre sitt ytterste for systematisk forbedring på alle plan.

HMS og kvalitetssikring skal være en naturlig del av alt lederskap og alt daglig arbeid for alle ansatte, og ansatte plikter å jobbe for å nå de mål som skolen setter. 

Skolen skal jobbe aktivt for en bærekraftig utvikling, og systematisk arbeide for å ivareta det ytre miljøet på en best mulig måte. 

I denne prosessen vil vi alle bestrebe oss på at kvaliteten på det arbeidet vi gjør, hver på vårt plan, skal bli best mulig.  

Bredt utdanningstilbud og mange tilsynsmyndigheter 

Kristiansund videregående skole og Fagskolen i Kristiansund har et bredt utvalg av studietilbud, og er dermed underlagt mange ulike regelverk og tilsynsmyndigheter:

- Sjøfartsdirektoratet

- Telenor maritim radio

- Norsk Akkreditering v/Norsk Sertifisering

- NOKUT

- DNV GL

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

- Fylkesmannen i Møre og Romsdal

- Arbeidstilsynet

- Miljøfyrtårn

- Kommunelegen. Miljørettet helsevern

- Branntilsyn v/Kristiansund kommune, brann- og redningstjenesten

- Mattilsynet

- Det lokale el-tilsynet

Kvalitetssikringssystem 

Utdanninger ved Fagskolen i Kristiansund er NOKUT-godkjent, og skolen har NOKUT-godkjent kvalitetssikringssystem.

Skolen er sertifisert etter følgende standarder:

- Maritime Training Providers No DNV GL-ST-0029

Skolen er godkjent som Miljøfyrtårn.

Kontaktpersonar

Kjersti Lyngvær Kjersti Lyngvær
Kvalitetssikrings leder
71 28 40 32 /
Mob. 974 62 303
Send e-post