Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Nyheter > Planlagt åpning av videregående skoler mandag 27. april

Planlagt åpning av videregående skoler mandag 27. april

De videregående skolene skal etter planen delvis åpnes fra og med mandag 27. april.

Regjeringen har vedtatt at alle Vg2 og Vg3 yrkesfaglige utdanninger skal starte med undervisning på skoleområdene f.o.m. mandag 27. april 2020. 

Det vil i første omgang bli undervist i programfag og hovedsakelig praktisk undervisning. Fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving vil fremdeles bli undervist som hjemmeundervisning - digitalt. Elever som ønsker eller har behov for å få deler av fellesfagene undervist på skolen kan ta kontakt med faglærere, kontaktlærer eller sin avdelingsleder. 

Regjeringen har utarbeidet en plan for opptrapping av rekkefølgen for når de andre utdanningene skal starte opp med undervisning på skolene. Denne planen er ennå ikke offentliggjort. Men, det sies at planen er at alle elever og studenter skal være tilbake helt eller delvis på skolen før sommerferien.

Skolene venter fremdeles på sentrale retningslinjer for våre skoleslag. Disse retningslinjene er førende for hvordan den enkelte skole fysisk skal legge til rette for opplæringen av elevene/studentene. Det er derfor per nå usikkert hvilke nye tilretteleggingstiltak vi ved Kristiansund VGS og Fagskolen i Kristiansund må planlegge, for at skolen på best mulig måte skal ta imot elevene. På grunn av dette kan det tenkes at det skolen ikke er klar til å åpne mandag 27. april. Hvis det viser seg at vi trenger et par dager ekstra forberedelsestid, vil alle elever få informasjon om dette fra sin kontaktlærer.

Etter en uvirkelig tid for oss alle, ønsker jeg på vegne av hele kollegiet elever og studenter velkommen tilbake til skoleområdet.

Vennlig hilsen

Marit Bjerkestrand

Rektor