Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Nyheter > Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen 2018-2019

Kontaktpersonar

Mone Lund Grønseth Mone Lund Grønseth
Assisterende rektor
71 28 39 61 /
Mob. +47 930 14 720
Send e-post

Dokument

Informasjon til elever og foresatte
PDF-dokument - 226,49 kB

Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen 2018-2019

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatet skal brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Det er kontaktlæreren din som bestemmer når evalueringen skal finne sted. For mer informasjon kan dere lese i dokumentet: Informasjon til elever og foresatte.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare på undersøkelsen, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Svarene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltsvar. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere svar. 

Elevene skal evaluere undervisningen til lærer. Den enkelte elev skal svare på evalueringen en eller flere ganger. Tallet avhenger av hvor mange av eleven sine undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen grupper. Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem tema; eleven sin mestring og motivasjon, vurderingspraksis, støtte fra lærer, læringsmiljøet i gruppa og faglige utfordringer og forventninger.