Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Nyheter > Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Dette ble lagt ut på Udir sin hjemmeside onsdag 25. mars kl. 14.00:

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.  Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. 

Kunnskapsdepartementet vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Dette vil bli besluttet etter påske.

Elever i videregående

Alle skriftlige eksamener i videregående er avlyst for elever. Elevene får fullverdig vitnemål selv om skriftlig eksamen er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. Elevene må bestå alle fagene for å få vitnemål.

Regjeringen vurderer om det vil være mulig å gjennomføre muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen.

Felles for både 10. trinn og videregående

Lærerne må prioritere å sikre vurderingsgrunnlaget frem til sommeren, slik at alle elever får standpunktkarakterer. For at lærerne skal få et godt nok grunnlag for å sette karakter, er både elevenes deltakelse og innlevering av oppgaver viktig. Kravene til å sette standpunktkarakter før skriftlig eksamen (lokal eksamen) og før fellessensur (sentral eksamen) bortfaller når disse eksamenene er avlyst. Det betyr at skolene her kan sette standpunktkarakterer helt mot slutten av skoleåret.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.