Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Foresatte > Opplæringsloven

Opplæringsloven

Lover og forskrifter

Her finner du lenker til lover og forskrifter som gjelder for skole og opplæring. Alle lovene og forskriftene finner du på www.lovdata.no 

Opplæringsloven

Den loven som regulerer grunnskolen og videregående opplæring er opplæringsloven, og gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og i lærebedrifter.

Opplæringslovens § 9A

Opplæringslovens § 9A omhandler skolens psykososiale miljø og handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg mot hverandre på skolen. Det er ikke mulig å lage detaljerte regler og forventninger til all oppførsel, men alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme, diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på skolen, plikter å sørge for at ikke en eneste elev blir utsatt for slike ord og handlinger.

Mobbing innebærer at en eller flere elever sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen elev. Ved mobbing skjer dette gjentatte ganger, og den som blir utsatt, har vanskelig for å forsvare seg. Både vold, rasistiske utsagn, diskriminering og utestenging kan være krenkelser som benyttes i mobbing gjentatte ganger og over tid, og går ut over elever som har vansker med å forsvare seg.

Når mobbing oppstår, håndterer vi dette som det er beskrevet i regelverket. Like viktig som sanksjoner er det forebyggende arbeidet mot mobbing. Dette gjør vi bl.a. gjennom å skape et best mulig læringsmiljø. I margen finner dere en link til elevhåndbok for godt psykososialt miljø. Det er også laget et egent skjema for registrering av klager på elevenes psykososiale skolemiljø. Det finner dere også i margen på denne siden. 

På nettsiden nullmobbing.no kan dere lese mer.

Kontaktpersonar

Marit Rovik Bjerkestrand Marit Rovik Bjerkestrand
Rektor
71 28 39 20 /
Mob. 958 91 880
Send e-post
Mone Lund Grønseth Mone Lund Grønseth
Assisterende rektor
71 28 39 61 /
Mob. +4793014720
Send e-post

Dokument