Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Elever > Reglement > Fraværsreglement

Fraværsreglement

Fraværet kan vurderes ut fra tre utgangspunkt:

Fraværsgrense

Fra og med skoleåret 2016-2017 har Kunnskapsdepartmentet vedtatt at det skal innføres en fraværsgrense på 10 prosent. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen, og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Oversikt over unntak fra 10 prosent fraværgrense og krav til dokumentasjon finner du her.

I spesielle tilfeller kan rektor bestemme at en elev som har gått over grensen på 10 prosent og ikke har tilstrekkelig dokumentasjon, likevel skal kunne få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Årsaken til fraværet må gjøre det klart urimelig at eleven ikke får karakter, og det udokumenterte fraværet i faget kan ikke være høyere enn 15 prosent.

Vi oppfordrer til god dialog med kontaktlærer/skolen ved fravær.

Kontaktpersonar

Mone Lund Grønseth Mone Lund Grønseth
Assisterende rektor
71 28 39 61 /
Mob. +4793014720
Send e-post

Dokument

Foresattepålogging i SkoleArena
PDF-dokument - 311,70 kB