Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Elever > Elevtjenester > Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)

PPT i videregående opplæring hjelper ungdom som har rett til videregående opplæring eller har skoleplass/lærlingplass. For å få hjelp kan du kontakte rådgiver på skolen, eller du kan ringe PPT direkte.

Kristiansund videregående skole er tilknyttet PPT for Ytre Nordmøre.

PPT for Ytre Nordmøre er en interkommunal tjeneste, og betjener kommunene Averøy, Aure, Kristiansund og Smøla. Kontoret er lokalisert i Kristiansund, som er vertskommune.

PPT-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at vi skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barns/ungdoms/voksnes behov, er vi avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PPT-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak.

Informasjon om PPT-tjenesten finner du her: http://www.pptytrenordmore.no/