Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Elever > Elevmedvirkning > Undervisningsevaluering

Undervisningsevaluering

Informasjon til elever og foresatte om undervisningsevalueringen 2020-21

Det er politisk vedtatt at videregående skoler i Møre og Romsdal skal gjennomføre en undervisningsevaluering hvert skoleår. Målet med evalueringen er at den skal være et verktøy for kvalitetsutvikling i den videregående opplæringen i fylket. Resultatene vil brukes i utviklingsarbeid mellom lærer og undervisningsgrupper, og mellom lærer og avdelingsleder. Rambøll Management Consulting bistår fylkeskommunen i design, gjennomføring og rapportering av evalueringen.

Evalueringen gjennomføres som en elektronisk spørreundersøkelse som elevene skal gjennomføre i skoletiden. Det er frivillig for elevene å svare, men vi oppfordrer alle elever til å delta. Besvarelsene behandles konfidensielt, og ingen vil kunne identifisere enkeltbesvarelser. Det vil bare bli utarbeidet rapporter for grupper med 5 eller flere besvarelser.

Elevene skal evaluere lærernes undervisning. Den enkelte elev skal svare på evalueringen én eller flere ganger. Antallet avhenger av hvor mange av elevens undervisningsgrupper som blir valgt ut til å evaluere. Det er også mulig at en elev ikke skal evaluere noen lærere. Det er skoleadministrator som har bestemt hvilke grupper som skal evaluere.

Spørsmålene er like for alle fag/undervisningsgrupper. Spørreskjemaet er utviklet i samarbeid mellom Rambøll og Møre og Romsdal fylkeskommune. Skjemaet inneholder spørsmål fordelt på fem tema:

  1. Elevens mestring og motivasjon
  2. Læringsmiljøet i gruppen
  3. Vurderingspraksis
  4. Støtte fra lærer
  5. Faglige utfordringer og forventninger

Dersom dere har spørsmål til undersøkelsen, kan dere kontakte Møre og Romsdal fylkeskommune ved rådgiver Monica Solheim (monica.solheim@mrfylke.no), eller rådgiver Ann-Christin Hoel Lervik (ann-christin.hoel.lervik@mrfylke.no).

Med vennlig hilsen

Marit Bjerkestrand

Rektor, Kristiansund videregående skole

Kontaktpersonar

Rigmor Gujord Rigmor Gujord
Eksamens- og dokumentasjonsleder
71 28 39 64 /
Mob. 909 83 505
Send e-post

Dokument

Informasjon til elever og foresatte
PDF-dokument - 71,49 kB
Instruks for gjennomføring - bokmål
PDF-dokument - 109,50 kB
Spørreskjema 2020-2021 - bokmål
PDF-dokument - 193,71 kB
Introduksjon til spørjeskjemaet
PDF-dokument - 82,14 kB