Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Eksamen > Privatist

Privatist

Følg med på oppdatert informasjon om eksamen for privatister på:

Udir.no :https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ 

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg kjent med Eksamensreglement og veiledning før eksamensdagen.

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg opp til eksamen uten å være elev i faget. Det er ikke mulig å melde seg opp som privatist i et fag dersom en samtidig er elev i faget. Dette gjelder ôg for voksne med voksenrett.

Alle oppmeldinger skal skje på www.privatistweb.no

Oppmeldingsperioder og frist for oppmelding

Høsteksamen: Fra 15. august til 15. september, kl. 23.59

Våreksamen: Fra 1. januar til 1. februar, kl. 23.59

Om du ikke har meldt deg opp og betalt innen fristen, må du vente til neste eksamensperiode.

Tidspunkt for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året;

Høsteksamen: November - Desember.

Våreksamen: Mai - Juni.

Eksamensdato for sentralgitte fag finner du på Udir. Eksamensdato for lokalgitte skriftlige eksamener finner du på vigoiks. Muntlige, muntligpraktisk og praktiske  eksamener kan bli fastsatt etter at oppmeldingsfristen er ute. Du vil få til sendt e-post/sms (ev. brev) med eksamensinformasjon før eksamen. Dersom du ikke har mottatt informasjonen innen 10. april for våreksamen og 1. november for høsteksamen, plikter du å ta kontakt med skolen.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er mulig å få endre dato for eksamen

Kontaktpersonar

Rigmor Gujord Rigmor Gujord
Eksamens- og dokumentasjonsleder
71 28 39 64 /
Mob. 909 83 505
Send e-post