Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kristiansund VGS > Eksamen > Klage på eksamen

Klage på eksamen

Klage på eksamenskarakter

Du har rett til å klage på eksamenskarakteren din. Skal du som elev eller privatist klage på en karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig og innen ti dager etter at du er blitt kjent med karakteren eller burde vært kjent med den. Dersom du er elev, bør du rådføre deg med en lærer før du klager. Du må undertegne klagen din. Send klagen til skolen. Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

Husk

  • Klag innen ti dager etter at karakteren din er satt.
  • Rådfør deg med en lærer før du klager (elev).
  • Klagen må være skriftlig.
  • Du må undertegne klagen din.
  • Lever klagen til skolen.

Mer om klage finner du her.

Kontaktpersonar

Rigmor Gujord Rigmor Gujord
Eksamens- og dokumentasjonsleder
71 28 39 64 /
Mob. 909 83 505
Send e-post